oczyszczalnia biologiczna 17. lutego 2016 16:44:00

przydomowa oczyszczalnia Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków Biologiczne oczyszczalnie ścieków uzyskiwane w rolnictwach domowych, są sprzedawane w jednostki gotowych już zestawów. W zbiór takiego składu wchodzi kilka pojedynczych elementów, czy stanowi toż pojedynczy wielki zbiornik podzielony przeszkodami na składniki. Ważny z owych szczegółów to osadnik wstępny do którego oddawane są ścieki. W nim jest początkowy moment oczyszczania, który idzie w możliwości procesów mechanicznych również w owocu tych procesów zachodzi oddzielenie sądu również kożucha. Potem z osadnika wstępnego ścieki grawitacyjnie przenikają do komory separacji, w którym są oddzielane tłuszcze. Nowy etap to komora reaktora biologicznego, w jakiej na wywoływanym przez kolonie bakterii tlenowych złożu biologicznym jest drugi sezon oczyszczania. Dalej obumarłe bakterie oraz umyta woda przedostają się na podłoże komory osadnika wtórnego. Końcowy etap działania biologicznej oczyszczalni ścieków stanowi klarowanie, które czyni się w specjalnie zaprojektowanej komorze klarowania. Po tym fragmencie oczyszczona woda pościelowa jest przekazywana poza obręb oczyszczalni.
Komentarze (0)LINKI